محصولات

آجیل 3 مغز شور

آجیل ۳ مغز ممتاز شور

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل 4 مغز اعلا شور

آجیل ۴ مغز اعلا شور

۸۳۰,۰۰۰ تومان
آجیل اقتصادی شور

آجیل اقتصادی شور

۷۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل چهار مغز اعلا با ظرف کادویی یک کیلویی

آجیل چهار مغز اعلا با ظرف کادویی یک کیلویی

۸۲۵,۰۰۰ تومان
آجیل شور و شیرین و میوه خشک

آجیل شور و شیرین و میوه خشک کادویی ۱ کیلویی

۸۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین اعلا

آجیل شیرین اعلا

۶۵۵,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین اعلا با ظرف کادویی یک کیلویی

آجیل شیرین اعلا با ظرف کادویی یک کیلویی

۶۵۵,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین با ظرف کادویی یک کیلویی

آجیل شیرین با ظرف کادویی یک کیلویی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین مغز فوق اعلا

آجیل شیرین مغز فوق اعلا

۸۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل مخصوص با ظرف کادویی یک کیلویی

آجیل مخصوص با ظرف کادویی یک کیلویی

۶۵۰,۰۰۰ تومان
آلبالو خشک ممتاز کم نمک

آلبالو خشک ممتاز کم نمک

۱۳۵,۰۰۰ تومان
آلو بخارا اعلا

آلو بخارا اعلا

۲۰۰,۰۰۰ تومان