محصولات

آجیل 3 مغز شور

آجیل ۳ مغز ممتاز شور

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل 4 مغز اعلا شور

آجیل ۴ مغز اعلا شور

۹۳۰,۰۰۰ تومان
آجیل اقتصادی شور

آجیل اقتصادی شور

۷۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل چهار مغز اعلا با ظرف کادویی یک کیلویی

آجیل چهار مغز اعلا با ظرف کادویی یک کیلویی

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
آجیل شور و شیرین و میوه خشک

آجیل شور و شیرین و میوه خشک کادویی ۱ کیلویی

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین اعلا

آجیل شیرین اعلا

۸۵۵,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین اعلا با ظرف کادویی یک کیلویی

آجیل شیرین اعلا با ظرف کادویی یک کیلویی

۹۵۵,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین با ظرف کادویی یک کیلویی

آجیل شیرین با ظرف کادویی یک کیلویی

۸۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین مغز فوق اعلا

آجیل شیرین مغز فوق اعلا

۹۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل مخصوص با ظرف کادویی یک کیلویی

آجیل مخصوص با ظرف کادویی یک کیلویی

۸۵۰,۰۰۰ تومان
آلبالو خشک ممتاز کم نمک

آلبالو خشک ممتاز کم نمک

۲۵۰,۰۰۰ تومان
آلو بخارا اعلا

آلو بخارا اعلا

۴۰۰,۰۰۰ تومان