محصولات

آجیل 3 مغز شور

آجیل ۳ مغز ممتاز شور

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل 4 مغز اعلا شور

آجیل ۴ مغز اعلا شور

۸۳۰,۰۰۰ تومان
آجیل اقتصادی شور

آجیل اقتصادی شور

۷۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل چهار مغز اعلا با ظرف کادویی یک کیلویی

آجیل چهار مغز اعلا با ظرف کادویی یک کیلویی

۹۳۰,۰۰۰ تومان
آجیل شور و شیرین و میوه خشک

آجیل شور و شیرین و میوه خشک کادویی ۱ کیلویی

۹۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین اعلا

آجیل شیرین اعلا

۷۵۵,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین اعلا با ظرف کادویی یک کیلویی

آجیل شیرین اعلا با ظرف کادویی یک کیلویی

۸۵۵,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین با ظرف کادویی یک کیلویی

آجیل شیرین با ظرف کادویی یک کیلویی

۷۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل شیرین مغز فوق اعلا

آجیل شیرین مغز فوق اعلا

۸۵۰,۰۰۰ تومان
آجیل مخصوص با ظرف کادویی یک کیلویی

آجیل مخصوص با ظرف کادویی یک کیلویی

۷۵۰,۰۰۰ تومان
آلبالو خشک ممتاز کم نمک

آلبالو خشک ممتاز کم نمک

۲۵۰,۰۰۰ تومان
آلو بخارا اعلا

آلو بخارا اعلا

۴۰۰,۰۰۰ تومان