محصولات

تخفیف شکلات اتی تلخ

شکلات اتی تلخ

۲۲,۵۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان
تخفیف شکلات حوبی ترک

شکلات حوبی ترک

۱۸,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
تخفیف شکلات لاویو ترک

شکلات لاویو ترک

۲۲,۵۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان
تخفیف قطاب خانگی

قطاب خانگی

۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف کیت کت اصل

کیت کت اصل

۲۲,۵۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان